banner
Tole Mạ Lạnh
Các tiêu chuẩn kỹ thuật

 

  • Làm mái và vách công trình dân dụng.
  • Đồ điện gia dụng
  • Ứng dụng trong chế tạo ô tô, điện công nghiệp...
  • Khung trần