banner
Sơ Đồ Tổ Chức
Vina One tổ chức các phòng ban chức năng trong công ty một cách chặt chẽ, nhất quán từ trên xuống dưới. Các phòng ban, nhà máy được sắp xếp, bố trí khoa học, hợp lí, tạo sự thoải mái cho cán bộ, công nhân viên trong khi làm việc và tạo sự thuận tiện nhất cho khách hàng khi đến công ty.

 

sơ đồ tổ chức - thép vina one