banner
Sản Phẩm Cán Nguội

Logo “VinaOne”, quy cách sản phẩm, giờ, ngày sản xuất, tiêu chuẩn và xuất xứ được in mực đen trên các sản phẩm thép cán nguội.

*In theo yêu cầu của khách hàng.