THÉP VINA ONE HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT LẦN 1 CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 VÀ ISO 14001:2015

Ngày 28/3, Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Vina One đã đón tiếp đoàn chuyên gia của Công ty TNHH Bureau Veritas (BVC) đánh giá và giám sát lần 1 Hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO 9001:20215 và Hệ thống Quản lý Môi trường theo ISO 14001:2015. Việc đánh giá định kỳ nhằm đảm bảo hệ thống chứng nhận được tuân thủ theo các tiêu chuẩn, khẳng định uy tín và sự cam kết  của Thép Vina One. 

Thép Vina One tiếp đón Đoàn đánh giá Bureau Veritas Viet Nam

Với tư duy làm việc và xây dựng hệ thống dựa trên phân tích rủi ro và kiểm soát, phòng ngừa rủi ro. Vina One đã hoàn thành đánh giá, giám sát lại chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 cho tất cả các Khối, Phòng ban, Bộ phận của công ty. 

Năm 2022, Thép Vina One tiếp tục vinh dự đạt được cùng lúc hai chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) – ISO 9001 và Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS0) – ISO 14001. Hướng đến các giá trị bền vững, tích hợp và duy trì 2 chứng nhận này sẽ giúp công ty cải thiện môi trường làm việc, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng nhờ hệ thống quản lý được kiểm soát chặt chẽ.  Đồng thời có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Đây cũng là yêu cầu quan trọng trong sản xuất công nghiệp nói chung và trong lĩnh vực thép nói riêng. Từ đó, Ban lãnh đạo Công ty có những đầu tư, cải tiến trang thiết bị công nghệ tiên tiến, đảm bảo vận hành hệ thống sản xuất thân thiện với môi trường.

Về phía đoàn đánh giá Bureau Veritas (BVC) có ông Trần Vũ Quỳnh – Trưởng đoàn và 3 chuyên gia đánh giá. Quy trình đánh giá diễn ra trình tự và hiệu quả dựa trên các tiêu chuẩn, luật định nhằm đảm bảo tính kịp thời việc khắc phục những rủi ro trong hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường. 

Khung cảnh của buổi lễ đánh giá tại Công ty CPSX Thép Vina One

Có thể thấy việc giám sát định kỳ là hết sức cần thiết nhằm xem xét tính cam kết và thực hiện các nghĩa vụ về bảo vệ môi trường, tiến đến loại bỏ các mối nguy hại và giảm thiểu rủi ro cả về tài sản và con người đối với Công ty. 

Sau khi thẩm định hồ sơ, các chuyên gia nhận thấy các Khối, Phòng ban của Thép Vina One đã bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống các quy trình, quy định, áp dụng vào đúng công việc thực tế đang vận hành cũng như là có những hành động khắc phục, phòng ngừa cụ thể. 

Sau quá trình Site tour, các chuyên gia BVC tiến hành đánh giá hệ thống quản lý

“Không thể có phát triển bền vững nếu tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, tàn phá hệ sinh thái”, với phương châm đó nhiều năm qua, hành động đầu tư vào hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ tiên tiến cho thấy Vina One nghiêm túc tuân thủ công tác quản lý, xử lý chất thải theo quy định pháp luật của Nhà nước.

Nước thải trong quá trình sản xuất được Vina One đầu tư nhà máy xử lý nước thải với công nghệ hiện đại, đảm bảo theo tiêu chuẩn QCVN 40 cột B (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước). Sau đó sẽ đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 và được xử lý theo quy định của pháp luật. Chính vì thế 80% lượng nước thải của công ty sau khi được xử lý sẽ được tái sử dụng lại cho hoạt động sản xuất. Riêng đối với chất thải nguy hại sẽ được chứa tại khu vực lưu trữ riêng và định kỳ giao cho đơn vị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trong hoạt động sản xuất, tình hình giá năng lượng đầu vào luôn có sự biến đổi làm cho hoạt động sản xuất cũng gặp nhiều khó khăn. Chủ động và linh hoạt, Vina One luôn đặt ra những giải pháp hạn chế thấp nhất tác động này bằng việc linh động trong sắp xếp hoạt động sản xuất, phát huy năng suất lao động và tận dụng các nguồn năng lượng sạch nhằm đảm bảo tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường 

Tại lễ bế mạc buổi đánh giá, ông Trần Vũ Quỳnh – Trưởng đoàn đánh giá chia sẻ: “Qua quá trình giám sát, chúng tôi ghi nhận những cải tiến và tính tuân thủ quy chế của công ty đối với hai chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015. Đồng thời cũng đánh giá cao tính trung thực, sự phấn đấu và nỗ lực của Vina One trong việc nhận định rủi ro nguy hại và chủ động hành động để ngăn ngừa rủi ro, duy trì hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường một cách an toàn và hiệu quả”

Ông Trần Vũ Quỳnh cùng các chuyên gia báo cáo về kết quả đánh giá

Xem thêm bài viết “Thép Vina One: Đặt chất lượng và yếu tố môi trường lên hàng đầu”. 

Việc giám sát định kỳ các chứng chỉ uy tín được xem như là tiền đề quan trọng, thúc đẩy Thép Vina One tiến sâu vào con đường hội nhập, hợp tác, phát triển và càng khẳng định uy tín của công ty. Thép Vina One cam kết vẫn sẽ tiếp tục duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong những năm tiếp theo nhằm đảm bảo việc triển khai và thực hiện đầy đủ chính sách duy trì hệ thống Chất lượng – Môi trường như đã công bố. 

Chia sẻ :

Share on facebook
Share on linkedin