HOA KỲ CHO PHÉP EU CUNG CẤP 3,3 TRIỆU TẤN THÉP

Các nhà xuất khẩu Châu Âu sang Hoa Kỳ sẽ có cơ hội xuất khẩu tới 3.3 triệu tấn/năm các sản phẩm thép như một phần của thỏa thuận thương mại thép và nhôm Hoa Kỳ- EU được ký kết vào cuối tuần trước.

Khối lượng hạn ngạch miễn thuế đã được tính toán trên cơ sở xuất khẩu 2015-2017 từ EU sang Hoa Kỳ. Hạn ngạch được chia thành 54 loại sản phẩm và được phân bổ cụ thể cho từng quốc gia cơ sở hàng quý.

Bất kỳ khối lượng TRQ nào chưa sử dụng từ quý đầu tiên của năm, tối đa 4% hạn ngạch được phân bổ cho quý đó, sẽ chuyển sang quý thứ ba; bất kỳ khối lượng TRQ nào chưa sử dụng từ quý thứ hai của năm, đều tuân theo cùng một giới hạn , sẽ chuyển sang quý thứ tư; và bất kỳ khối lượng TRQ nào chưa sử dụng từ quý thứ ba, với cùng một giới hạn, sẽ chuyển sang quý đầu tiên của năm sau, “tài liệu của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ giải thích.

Theo thỏa thuận, chỉ các sản phẩm thép được “nấu chảy và đổ khuôn” từ EU mới đủ điều kiện để áp dụng hạn ngạch miễn thuế mới. Chẳng hạn, các sản phẩm được làm từ phôi và tấm ngoài EU sẽ không được bao gồm.

Trong những năm gần đây, một số nhà sản xuất đã nộp đơn xin loại trừ khỏi các biện pháp Mục 232 của Hoa Kỳ đối với các sản phẩm cụ thể được bán từ Châu Âu sang Hoa Kỳ. Những loại trừ này sẽ được duy trì trong khoảng thời gian hai năm nữa và những sản phẩm này sẽ không được tính vào hạn ngạch 3.3 triệu tấn mới được phân bổ.

Đầu tuần trước, Eurofer tính toán rằng trong năm ngoái, khoảng 1 triệu tấn sản phẩm thép đã được xuất khẩu từ EU sang Mỹ theo diện loại trừ. Do đó, có khả năng 4.3 triệu tấn các sản phẩm thép khác nhau có thể được bán từ EU sang Mỹ trong tương lai.

Việc đánh giá hạn ngạch hàng năm sẽ được Hoa Kỳ thực hiện để tính toán mức độ sử dụng thép rõ ràng của địa phương và điều chỉnh hạn ngạch lên hoặc xuống khoảng 3% cho mỗi 6% thay đổi được phát hiện. Nếu nhu cầu thay đổi dưới 6%, sẽ không có điều chỉnh nào được áp dụng. Từ tháng 4/ 2022, theo yêu cầu của EU, một cuộc đánh giá hàng quý khác có thể được yêu cầu để giải quyết bất kỳ việc sử dụng hạn ngạch nào đáng kể.

Nguồn tin: satthep.net

Chia sẻ :

Share on facebook
Share on linkedin