CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ CỦA TRUNG QUỐC THÁNG 9/2021

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc giảm vào tháng 9 do tâm lý thấp đối với các ngành tiêu thụ năng lượng, trong khi lĩnh vực dịch vụ đã phục hồi mạnh mẽ từ đợt bùng phát coronavirus vào tháng trước.

Chỉ số quản lý sức mua (PMI) của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã giảm trong tháng 9, tháng thứ sáu liên tiếp sụt giảm, đạt 49.6, mất 0.5 điểm so với tháng 8/2021, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2020, trong khi chỉ số PMI phi sản xuất tăng trở lại 53.2.

Mặt khác, Chỉ số quản lý sức mua phi sản xuất của Trung Quốc, đo lường lĩnh vực dịch vụ và xây dựng, đã tăng trở lại mức 53.2 vào tháng 9. Giá năng lượng và nguyên liệu tăng cao đã đè nặng lên sản xuất công nghiệp, trong khi các lĩnh vực như vận tải đường sắt và hàng không, bưu chính và chuyển phát nhanh có mức tăng mạnh.

Tuy nhiên, với sự bùng phát COVID-19 mới nhất được kiểm soát hiệu quả và mức tiêu thụ mạnh mẽ dự kiến ​​trong những ngày lễ sắp tới, sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc sẽ vẫn vững chắc trong những tháng tới. Những nỗ lực trên toàn quốc nhằm kiềm chế giá nguyên liệu thô tăng nhanh, nếu thành công, cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp công nghiệp của Trung Quốc.

Đối với tháng 10, giá thép có thể sẽ tăng trong bối cảnh các hạn chế sản xuất đang diễn ra nhằm giảm tiêu thụ năng lượng, trong khi giá nguyên liệu cũng có thể tăng.

Nguồn tin: satthep.net

Chia sẻ :

Share on facebook
Share on linkedin