Tôn Mạ Lạnh

AS1397

  • Làm mái và vách công trình dân dụng.
  • Đồ điện gia dụng
  • Ứng dụng trong chế tạo ô tô, điện công nghiệp…
  • Khung trần

JISG3321

  • Làm mái và vách công trình dân dụng.
  • Đồ điện gia dụng
  • Ứng dụng trong chế tạo ô tô, điện công nghiệp…
  • Khung trần