THÉP ỐNG – XÀ GỒ

THÉP ỐNG TRÒN

(φ12.7 đến φ219, Dày từ 0.55 – 10mm)
ASTM A53, ASTM A500, ASTM A795, BS1387, BS EN 10255, AS 1074, JIS G3444, VNO-01

ỐNG Kẽm Nhúng nóng

(φ13.7 đến φ219.1, Dày từ 0.60 – 9.50mm)
ASTM A53, ASTM A795, BS1387, BS EN 10255, AS 1074

THÉP ỐNG OvaL

(15.5x21.5 đến 42x115, Dày từ 0.85 đến 3.80 mm)
VNO-05

THÉP HỘP Vuông

(10x10 đến 150x150, Dày từ 0.55 đến 9.5 mm)
ASTM A500 JIS G3466, VNO-02

THÉP HỘP Chữ nhật

(10x20 đến 100x200 mm, Dày từ 0.55 đến 9.5 mm)
ASTM A500 JIS G3466, VNO-02

XÀ GỒ C

(C75 đến C300, Dày từ 1.0 đến 2.9 mm)
VNO-03

XÀ GỒ z

(Z150 đến Z200, Dày từ 1.0 đến 2.9 mm)
VNO-04

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CUỐN ỐNG

Dấu Hiệu Nhận Biết

Nhãn mác

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

Sản phẩm áp dụng  Tiêu chuẩn  Mác thép   Thành phần hóa học (%)  Tính chất cơ học (%) 
C Mn Si P S Giới hạn chảy (N/mm2)  Giới hạn bền (N/mm2)  Độ dãn dài (%)
Thép ống tròn ASTM A53 Grade A Grade B ≤ 0.25 ≤ 0.30 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.95 ≤ 1.20 ≤ 0.045 ≤ 0.045 ≤ 0.4 ≤ 0.4 ≥ 30000 (205) ≥ 35000 (240) ≥ 48000 (330) ≥ 60000 (415) B
ASTM A135 Grade A 0.25 Max 0.95 Max 0.035 Max 0.035 Max 30 (205) Min 48 (330) Min A
Grade B 0.30 Max 1.20 Max 0.035 Max 0.035 Max 35 (240) Min 60 (415) Min B
ASTM A500 Grade A ≤ 0.26 ≤ 1.35 ≤ 0.035 ≤ 0.035 ≥ 230 ≥ 310 ≥ 25
Grade B ≤ 0.26 ≤ 1.35 ≤ 0.035 ≤ 0.035 ≥ 290 ≥ 400 ≥ 23
Grade C ≤ 0.23 ≤ 1.35 ≤ 0.035 ≤ 0.035 ≥ 315 ≥ 425 ≥ 21
ASTM A795 Grade A 0.25 Max 0.95 Max 0.035 Max 0.035 Max
Grade B 0.30 Max 1.2 Max 0.035 Max 0.035 Max
BS 1387 XL
L M H ≤ 0.20 ≤ 1.20 ≤ 0.045 ≤ 0.045 ≥ 195 320 – 460 ≥ 20
BS EN 10255 L2 L1
L M H ≤ 0.20 ≤ 1.40 ≤ 0.035 ≤ 0.30 ≥ 195 320 – 520 ≥ 20
JIS G3444 STK290 ≤ 0.050 ≤ 0.050 ≥ 290 ≥ 25
STK400 ≤ 0.25 ≤ 0.040 ≤ 0.040 ≥ 235 ≥ 400 ≥ 18
STK490 ≤ 0.18 ≤ 1.65 5 ≤ 0.035 ≤ 0.035 ≥ 315 ≥ 490 ≥ 18
STK500 ≤ 0.24 0.30 – 1.30 5 ≤ 0.040 ≤ 0.040 ≥ 355 ≥ 500 ≥ 10
STK540 ≤ 0.23 ≤ 1.50 ≤ 0.55 ≤ 0.040 ≤ 0.040 ≥ 390 ≥ 540 ≥ 16
VNO-01 Tương đương với tiêu chuẩn JIS G3444
STK290 ≤ 0.050 ≤ 0.050 ≥ 290 ≥ 25
STK400 ≤ 0.25 ≤ 0.040 ≤ 0.040 ≥ 235 ≥ 400 ≥ 18
STK490 ≤ 0.18 ≤ 1.65 5 ≤ 0.035 ≤ 0.035 ≥ 315 ≥ 490 ≥ 18
STK500 ≤ 0.24 0.30 – 1.30 5 ≤ 0.040 ≤ 0.040 ≥ 355 ≥ 500 ≥ 10
STK540 ≤ 0.23 ≤ 1.50 ≤ 0.55 ≤ 0.040 ≤ 0.040 ≥ 390 ≥ 540 ≥ 16
Tương đương với tiêu chuẩn JIS G3445 
STKM11A ≤ 0.12 ≤ 0.60 ≤ 0.35 ≤ 0.040 ≤ 0.040 ≥ 290 ≥ 35
STKM13A ≤ 0.25 0.30 – 0.90 5 ≤ 0.040 ≤ 0.040 ≥ 215 ≥ 370 ≥ 30
STKM13C ≤ 0.25 0.30 – 0.90 5 ≤ 0.040 ≤ 0.040 ≥ 380 ≥ 510 ≥ 15
STKM18A ≤ 0.18 ≤ 1.50 ≤ 0.55 ≤ 0.040 ≤ 0.040 ≥ 275 ≥ 440 ≥ 25
Tương đương với tiêu chuẩn ASTM A500 
Grade A ≤ 0.26 ≤ 1.35 ≤ 0.035 ≤ 0.035 ≥ 230 ≥ 310 ≥ 25
Grade B ≤ 0.26 ≤ 1.35 ≤ 0.035 ≤ 0.035 ≥ 290 ≥ 400 ≥ 23
Grade C ≤ 0.23 ≤ 1.35 ≤ 0.035 ≤ 0.035 ≥ 315 ≥ 425 ≥ 21
Thép hộp vuông, chữ nhật ASTM A500 Grade A ≤ 0.26 ≤ 1.35 ≤ 0.035 ≤ 0.035 ≥ 230 ≥ 310 ≥ 25
Grade B ≤ 0.26 ≤ 1.35 ≤ 0.035 ≤ 0.035 ≥ 290 ≥ 400 ≥ 23
Grade C ≤ 0.23 ≤ 1.35 ≤ 0.035 ≤ 0.035 ≥ 315 ≥ 425 ≥ 21
JIS G3466 STKR400 ≤ 0.25 ≤ 0.040 ≤ 0.040 ≥ 245 ≥ 400 ≥ 23
STKR490 ≤ 0.18 ≤ 1.50 ≤ 0.55 ≤ 0.040 ≤ 0.040 ≥ 325 ≥ 490
VNO-02 Tương đương với tiêu chuẩn JIS G3466 
STKR400 ≤ 0.25 ≤ 0.040 ≤ 0.040 ≥ 245 ≥ 400 ≥ 23
STKR490 ≤ 0.18 ≤ 1.50 ≤ 0.55 ≤ 0.040 ≤ 0.040 ≥ 325 ≥ 490
Tương đương với tiêu chuẩn ASTM A500 
Grade A ≤ 0.26 ≤ 1.35 ≤ 0.035 ≤ 0.035 ≥ 230 ≥ 310 ≥ 25
Grade B ≤ 0.26 ≤ 1.35 ≤ 0.035 ≤ 0.035 ≥ 290 ≥ 400 ≥ 23
Grade C ≤ 0.23 ≤ 1.35 ≤ 0.035 ≤ 0.035 ≥ 315 ≥ 425 ≥ 21
Xà gồ C/Z VNO-03/VNO-04 JIS G3302 
SGCC ≤ 0.15 ≤ 0.80 ≤ 0.050 ≤ 0.050 ≤ 205 ≤ 270 ≤ 24
SGC340 ≤ 0.25 ≤ 1.70 ≤ 0.20 ≤ 0.050 ≤ 245 ≤ 340 ≤ 20
SGC400 ≤ 0.25 ≤ 1.70 ≤ 0.20 ≤ 0.050 ≤ 295 ≤ 400 ≤ 18
SGC440 ≤ 0.25 ≤ 1.70 ≤ 0.20 ≤ 0.050 ≤ 335 ≤ 440 ≤ 18
SGC490 ≤ 0.30 ≤ 2.00 ≤ 0.20 ≤ 0.050 ≤ 365 ≤ 490 ≤ 16
SGC570 ≤ 0.30 ≤ 2.50 ≤ 0.20 ≤ 0.050 ≤ 560 ≤ 570 ≤ 2
ASTM A653 
SS50 ≤ 0.25 ≤ 1.35 ≤ 0.20 ≤ 0.04 ≤ 340 ≤ 450 ≤ 12
SS55 SS80 ≤ 0.25 ≤ 0.20 ≤ 1.35 ≤ 1.35 ≤ 0.04 ≤ 0.04 ≤ 0.04 ≤ 0.04 ≤ 380 ≤ 550 ≤ 480 ≤ 570
AS1397
G350 ≤ 0.30 ≤ 1.60 ≤ 0.100 ≤ 0.035 ≤ 350 ≤ 420 ≤ 15
G450 ≤ 0.20 ≤ 1.20 ≤ 0.040 ≤ 0.030 ≤ 450 ≤ 480 ≤ 10
G500 ≤ 0.20 ≤ 1.20 ≤ 0.040 ≤ 0.030 ≤ 500 ≤ 520 ≤ 8
G550 ≤ 0.20 ≤ 1.20 ≤ 0.040 ≤ 0.030 ≤ 550 ≤ 550 ≤ 2
JIS G3101 
SS400 0.05 ≤ 245 400 ~ 510 ≤ 12
Khác
SAE1006 0.08 0.45 0.03 0.035
SAE1008 0.1 0.5 0.3 0.035
Thép ống Oval  VNO-05 Tương đương với tiêu chuẩn JIS G3445
STKM11A ≤ 0.12 ≤ 0.60 ≤ 0.35 ≤ 0.040 ≤ 0.040 ≤ 290 ≤ 35
STKM13A ≤ 0.25 0.30 – 0.90 5 ≤ 0.040 ≤ 0.040 ≤ 215 ≤ 370 ≤ 30
STKM13C ≤ 0.25 0.30 – 0.90 5 ≤ 0.040 ≤ 0.040 ≤ 380 ≤ 510 ≤ 15
STKM18A ≤ 0.18 ≤ 1.50 ≤ 0.55 ≤ 0.040 ≤ 0.040 ≤ 275 ≤ 440 ≤ 25

CHỨNG NHẬN HCHQ

Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Previous
Next