Sản phẩm cán nóng

Đối với thép hình:

Chữ đầu tiên là Logo Công Ty, cách khoảng là kích thước sản phẩm, kế tiếp là mác thép.

 

Đối với thép vằn:

Mặt trước là thương hiệu thép “VINAONE” được in nổi trên bề mặt thanh thép.

Mặt sau thể hiện quy cách và mác thép.