Sản Phẩm Cán Nguội

Logo “VinaOne”, quy cách sản phẩm, giờ, ngày sản xuất, tiêu chuẩn và xuất xứ được in mực đen trên các sản phẩm thép cán nguội.

*In theo yêu cầu của khách hàng.