Nhãn mác

Eteket treo tại vị trí đầu mút cho biết sản phẩm được sản xuất tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Vina One.

Mã số của bó thép được mã vạch hóa giúp cho việc truy cập, kiểm tra mọi thông tin về quy trình sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu của sản phẩm trong cơ sở dự liệu của Thép Vina One.